back to home dude

Biker Street

Biker Street

o grze Biker Street

Biker Street to gra w balansowanie, w której twoim zadanie jest przeprowadzi? d?entelmena rowerzyst? po trasie pe?nej przeszkód. Staraj si?, ?eby rowerzysta nie przelecia? przez kierownic? i zbierz po drodze jak najwi?cej z?otych funtów, aby móc kupi? ulepszenia do roweru. Ale uwa?aj, ?eby nie przedobrzy?, bo mo?esz doprowadzi? do zachwiania równowagi pomi?dzy ró?nymi cz??ciami i trudno b?dzie si? kierowa? takim rowerem. Uwa?aj, ?eby d?entelmen nie spad?, ani nie uderzy? si? g?ow? o nisko podwieszon? platform?.