back to home dude

BlockStarPlanet

BlockStarPlanet

o grze BlockStarPlanet

Rozpoznaj ?wiat gry spo?eczno?ciowej BlockStarPlanet! Zaprojektuj swojego w?asnego awatara podró?uj po ca?ym ?wiecie Nexus. Spotkaj si? z postaciami takimi, jak Blix & Blox, Game Master Rita Blasta, Mistrz Budowlany Blockbjorn oraz z innymi mieszkańcami BlockStarPlanet. Buduj, rozpoznawaj i rób zakupy wraz z przyjació?mi. Porównujcie wzajemnie swoje budowle, ogl?dajcie nowe materia?y budowlane i sprawdzajcie trendy. Kupuj nowe budowle, postaci, bloki, broń i wi?cej! Poka?, co potrafisz!