back to home dude

Bob The Robber 5: Przygoda w ?wi?tyni

Bob The Robber 5: Przygoda w ?wi?tyni

o grze Bob The Robber 5: Przygoda w ?wi?tyni

Bob The Robber 5: Przygoda w ?wi?tyni, to nowa przygoda Boba Rabusia, która rozgrywa si? w starej ?wi?tyni w stylu Indiany Jonesa. ?wi?tynia ta pe?na jest z?otych monet..., ale musisz wiedzie? jak je znale??. Pomó? przebieg?emu oszustowi Bobowi uciec przed mumiami i stra?nikami. Zdaje si?, ?e ta stara cywilizacja stworzy?a znaczn? ilo?? zaawansowanej technologicznie aparatury sygnalizacyjnej: czy potrafisz przedosta? si? pomi?dzy magicznymi rze?bami i tajemniczymi kamerami bezpieczeństwa z przesz?o?ci? Zbieraj po drodze gad?ety takie jak narz?dzia do otwierania zamków i specjalne buty, ?eby móc otwiera? kolejne drzwi i uskakiwa? przed tocz?cymi si? ska?ami. Wi?kszo?? mumii, szamanów i stra?ników mo?esz wyeliminowa? skradaj?c si? za nimi i uderzaj?c ich - ale z laserami i ska?ami tak ?atwo nie wygrasz! Czy potrafisz rozwi?za? wszystkie poziomy tej nowej ?amig?ówki?