back to home dude

BooniePlanet

BooniePlanet

o grze BooniePlanet

Stwórz swojego wyj?tkowego Boonie i postaw pierwsze kroki w magicznym ?wiecie BooniePlanet! Zwi?ksz poziom swojego pupila, naucz go nowych umiej?tno?ci i baw si? z nim, kiedy tylko masz na to ochot?! Karm, k?p i przebieraj wszystkie Boonie, jakie uda Ci si? znale??. Dasz rad? zebra? je wszystkie i stworzy? ogromn? rodzin? Boonie? Razem z przyjació?mi b?dziecie si? wspaniale bawi? w cudownym ?wiecie BooniePlanet!