back to home dude

Bounce Balls

Bounce Balls

o grze Bounce Balls

Bounce Balls to nie?atwa gra zr?czno?ciowa, w której trzeba strzela? do odbijaj?cych si? pi?ek i unika? zderzenia si? z nimi. Liczby na pi?kach wskazuj?, jak cz?sto trzeba je trafi?, ?eby p?k?y. Pi?ki podskakuj? w gór? i w dó?, dopóki ich nie zastrzelisz, a im d?u?ej, tym ni?ej si? odbijaj?. To sprawia, ?e coraz trudniej jest uciec na czas z ?ó?tym trójk?tem. Dodatkowe wzmacniacze pocisków i wzmocnienie wi?zki laserowej pomog? ci wydosta? si? z trudnych sytuacji. Je?li pojawi si? jaki? booster, niekoniecznie musisz go z?apa? od razu: ikonka na szcz??cie pozostanie na platformie przez pewien czas, ?eby móc j? podnie??.