back to home dude

Box Challenge

Box Challenge

o grze Box Challenge

Box Challenge to fajna gra, w której musisz powi?ksza? kwadrat precyzyjnie do wskazanej wielko?ci. Kliknij i przytrzymaj kwadrat, a zacznie si? on powi?ksza?, gdy pu?ci? przycisk, kwadrat spadnie na dó?. Postaraj si?, aby kwadrat dok?adnie pasowa? do otworu. Gdy b?dzie za ma?y, to przeleci i spadnie zupe?nie na dó?, a gdy b?dzie za du?y, nie zmie?ci si? w otworze. Na ka?dym poziomie dostaniesz dodatkowy kwadrat. A wi?c, na czwartym poziomie b?d? 4 kwadraty, na pi?tym b?dzie 5, na szóstym 6 i tak dalej. Ciekawe, jak daleko dojdziesz w tej grze?