back to home dude

Burnin' Rubber: Crash 'n Burn

Burnin' Rubber: Crash 'n Burn

o grze Burnin' Rubber: Crash 'n Burn

Wsi?d? do auta i szalej po ca?ym mie?cie! Skorzystaj z ró?nego rodzaju broni, strzelaj jad?c i wykonuj ró?ne zadania zabezpieczaj?c sobie w ten sposób wystarczaj?co du?o pieni?dzy, aby dokupi? nowe rzeczy w sklepie. Czy potrafisz zdoby? wszystkie 10 trofeów w tej grze?