back to home dude

Color Bump

Color Bump

o grze Color Bump

Color Bump to ?wietna gra 3D, w której trzeba potoczy? pi?eczk? do mety. ?cie?ka pe?na jest przeszkód, ale wszystkie przedmioty, które maj? ten sam kolor, co pi?eczka mo?na ?atwo przesun?? na bok. Innych obiektów musisz unika?, bo je?eli pi?eczka zderzy si? z innym kolorem, wtedy rozpry?nie si? na kawa?ki i zniknie. Gdy uda ci si? doj?? troch? dalej, przyda ci si? dobra pami??. Poniewa? od czasu do czasu niektóre przedmioty b?d? przesuwa?y si? nagle i wtedy najcz??ciej gra szybko si? skończy. Próbuj jeszcze raz (cz?sto z nowym zestawem kolorystycznym) i zapami?taj dobrze, w którym momencie nie uda?o ci si? poprzednio przej?? dalej.