back to home dude

Crash Drive 2: Tank Battles

Crash Drive 2: Tank Battles

o grze Crash Drive 2: Tank Battles

Czy zawsze chcia?e? poprowadzi? czo?g? Je?eli tak, to ta gra to jest co? dla ciebie! Wybierz czo?g i przygotuj si? do walki. Zepchnij z drogi jak najwi?cej innych czo?gów, strzelaj do nich lub wysadzaj je w powietrze. W ten sposób zarobisz pieni?dze i b?dziesz móg? dokona? zakupu nowych, lepszych i mocniejszych czo?gów. Jeste? gotowy do walki?