back to home dude

Falling Ballz

Falling Ballz

o grze Falling Ballz

Falling Ballz to gra stawiaj?ca przed tob? kilka zadań. Musisz umie? dobrze celowa? oraz musisz umie? dzia?a? strategicznie. Na pocz?tku gra jest ?atwa, ale szybko zacznie si? komplikowa?. Strzelaj kulkami w kolorowe ko?a tak, aby je zestrzeli? zanim przedostan? si? do góry ekranu. Przyjrzyj si? dok?adnie i dobrze wybieraj cel, bo ko?a szybko przesuwaj? si? do góry!