back to home dude

Family Barn

Family Barn

o grze Family Barn

Czy wiejskie ?ycie to jest co? dla ciebie? Dowiedz si? graj?c w t? gr? i wykonuj?c ró?ne zadania w gospodarstwie rolnym! Zdecyduj co chcesz przebudowa? i dobrze dbaj o krow?. Mo?e te? zarobisz pieni?dze na swoich produktach? Swoimi osiagni?ciami mo?esz podzieli? si? z przyjació?mi na Facebooku!