back to home dude

Footstar

Footstar

o grze Footstar

Footstar, to nie?atwa gra zr?czno?ciowa, w której musisz trafi? pi?k? do bramki. Próbuj te? trafi? we wszystkie trzy gwiazdki. Ale je?eli to si? nie uda, to ukończysz poziom, je?eli celnie kopniesz pi?k?. Ale w drug? stron? to nie dzia?a, same gwiazdki nie wystarcz?! Nawet gdy trafisz wszystkie trzy, a strzelisz gola, to przegrasz. Im wi?cej gwiazdek zbierzesz, tym wy?szy b?dzie twój wynik. Czy potrafisz poprowadzi? pi?k? wymijaj?c przeszkody? Mo?esz rozgrywa? poziomy jak cz?sto chcesz.