back to home dude

Gold Strike

Gold Strike

o grze Gold Strike

Rzucaj kilofem i rozbijaj dwa lub wi?cej bloki w tym samym kolorze. Postaraj si?, aby bloki nie zaj??y ca?ego pola gry!