back to home dude

GrindCraft

GrindCraft

o grze GrindCraft

Czy wci?gn??e? si? w Minecraft? Potrafisz gra? godzinami ci?gle grzebi?c w ziemi? Je?eli tak, to ta gra jest na pewno dla ciebie. Klikaj i zbieraj odpowiedni? ilo?? surowców i materia?ów. Ulepszaj je i rób nowe tak d?ugo a?, jak si? domy?lasz, nie b?dzie ju? nic wi?cej do zebrania.