Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Platformowe! Jest tu a? 382 ró?nych gier Gry Platformowe, na przyk?ad Bad Eggs Online 2 & Bob The Robber 5: Przygoda w ?wi?tyni.?

Graj w ogromn? kolekcj? darmowych gier platformowych online

Gry platformowe to super gry zr?czno?ciowe, w których musisz skaka? swoj? postaci? z jednej zawieszonej platformy na nast?pn?. Upewnij si?, ?e nie spadniesz pomi?dzy platformy. Na dole mog? by? zasadzki ze ?miertelnymi kolcami lub g??bokie w?wozy. Gry platformowe podzielone s? na ró?ne gatunki gier. Znajdziesz je wszystkie zebrane na rozleg?ej stronie katalogowej wci?gaj?cych tytu?ów gier dwu- i trzywymiarowych.

Ciesz si? platformowymi grami akcji, platformowymi grami z zagadkami i innymi

Gry platformowe z zagadkami polegaj? na skakaniu z platformy na platform? twoj? postaci?, a element zr?czno?ciowy w tych grach skupia si? na rozwi?zywaniu zagadek. Poruszaj swoj? postaci? lub postaciami, przesuwaj i d?wigaj ró?ne przedmioty, przyciskaj guziki i poci?gaj za d?wignie, aby aktywowa? pu?apki, windy i sekretne kryjówki. Czy b?dziesz potrafi? wykombinowa?, jak znale?? wyj?cie na ka?dym poziomie? W naszych platformowych grach przygodowych musisz wspi?? si? na platform? i unika? zasadzek podczas odkrywania fascynuj?cego otoczenia pe?nego przeszkód i niebezpieczeństw. Gry platformowe akcji to przygodowe gry platformowe, w których jest wi?cej bijatyk i strzelania. Gry platformowe z elementami biegnij-i-strzelaj skupiaj? si? na nawet ci??szych strzelaninach do twoich wrogów wraz z wzrastaj?cym poziomem gry.

Znajd? wszystkie swoje ulubione gry platformowe na FunnyGames

Gry platformowe mog? zawiera? otoczenie, które b?dziesz móg? dowolnie eksplorowa?, a tak?e gry z ‘nieskończonym bieganiem’ - systemem, w którym twoim zadaniem jest tak wymierzy? skoki w czasie, aby unikn?? wszystkich przeszkód, lub poprzez ruch przewijania, gdzie masz pewn? dowolno?? w poruszaniu si? w jedn? lub drug? stron?, tak d?ugo, jak nie skończysz wpadaj?c na przeszkod? poza ekranem. Podejmij wybór i ciesz si? gr?!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app