back to home dude

Helix Jump Advanced

Helix Jump Advanced

o grze Helix Jump Advanced

Helix Jump Advanced to kolejna ?wietna gra 3D Helix Tower. Obró? wie?? Helix w lewo lub w prawo. Twoim celem jest, aby pi?ka wypad?a przez luki. Pami?taj, aby unika? platform, które s? ciemnozielone. Spróbuj zeskoczy? z wielu poziomów wie?y za jednym razem. Pozwoli to twojej kuli na uzyskanie pr?dko?ci wystarczaj?cej do rozbicia ni?szych warstw z si?? p?on?cej komety.