back to home dude

Knights and Brides

Knights and Brides

o grze Knights and Brides

Wybierz swoj? posta?, albo silnego rycerza, albo dzielnej ksi??niczki i nast?pnie rozpocznij najwspanialsz? przygod?! Twoi s?udzy pomog? ci przemieni? ten kawa?ek ziemi w wielkie miasto. Zarz?dzaj swoimi zasobami, pilnuj budowy i pomagaj swoim ludziom. Mo?esz te? rozpocz?? pojedynek z innymi graczami, spotka? innych rycerzy i ksi??niczki i podj?? interakcj? z nimi. Nie przegap tej wielkiej przygody!