home icon
Sport
Kr?gle
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w Kr?gle! Jest tu a? 11 ró?nych gier Gry w Kr?gle, na przyk?ad The Bowling Club & Classic Bowling.?

Graj w gry Kr?gle, za darmo, online na FunnyGames

Je?li chcesz si? zrelaksowa?, graj?c w kr?gle, trafi?e? na w?a?ciw? stron?! Wybierz kul? i tocz j? wzd?u? drewnianego toru. Twoim celem jest str?cenie wszystkich kr?gli i zdobycie najwi?cej punktów jak to mo?liwe. Poni?ej mo?esz przeczyta? wi?cej o tym sporcie i ró?nych odmianach, w które mo?esz gra?. Baw si? dobrze z kolekcj? gier w kr?gle na tej stronie lub sprawd? nasz? stron? gier z pi?kami, aby znale?? inne fajne tytu?y!

Kr?gle, staro?ytny sport

Najwcze?niejsze dowody sportów kr?gielniczych odkryli archeolodzy w Egipcie. Staro?ytne egipskie malowid?a ?cienne znalezione w królewskim grobowcu przedstawiaj? gr? z oko?o 5200 r.p.n.e. w której przedstawiono kamienn? kul? i kr?gle. W kr?gle grywano równie? w imperium Rzymskim i z czasem gra rozpowszechni?a si? w Europie. Te staro?ytne gry ewoluowa?y na przestrzeni wieków w sporty takie jak bocce, skittles, bule, kr?gle na trawniku i kr?gle.

Rodzaje gry w kr?gle

Na prze?omie XIX i XX wieku na ca?ym ?wiecie powsta?y ró?ne stowarzyszenia kr?gli, a zasady dotycz?ce ró?nych odmian gry zosta?y ustandaryzowane.

Kr?gle dziesi?ciopinowe

Wi?kszo?? naszych gier w kr?gle online to dziesi?ciopinowe gry, najpopularniejsza odmiana tego sportu w Ameryce Pó?nocnej i Europie. Ze wszystkich wersji gry dziesi?ciopinowe kr?gle obejmuj? najwi?ksze i najci??sze kr?gle i kule. Kula ma trzy otwory na palce, a gracze dostaj? dwie rundy na ?klatk?”, aby przewróci? wszystkie dziesi?? kr?gli. Je?eli uda ci si? to w pierwszej rundzie to strzeli?e? strike'a. Je?eli zajmie ci to dwie rundy, jest to spare.

Kr?gle dziesi?ciopinowe dla dzieci

W przypadku ma?ych dzieci graj?cych w kr?gle z 10 pinami rynn? mo?na zablokowa? za pomoc? d?ugiej szyny lub pustej rurki, aby utrzyma? kul? w grze. Niektóre tory do gry w kr?gle zapewniaj? równie? metalow? ram?, która pomaga dzieciom celowa? i toczy? kul?.

Kr?gle ?wiecowe

Ta odmiana jest popularna w Kanadzie i Nowej Anglii. Tutaj kr?gle s? nieznacznie wy?sze ni? w odmianie dzisi?ciopinowej, ale s? cieńsze i proste jak ?wiece. Gracze maj? trzy rundy na ?klatk?”. Poniewa? kula jest znacznie mniejsza, te w?skie kr?gle du?o ci??ej trafi?. W odró?nieniu od innych wersji kr?gli str?cone kr?gle nie s? usuwane mi?dzy rundami.

Kr?gle Duckpin

Te kr?gle s? krótkie i przysadziste, troch? jak zgnieciony zwyk?y kr?giel, co nadaje im kszta?t przypominaj?cy kaczk?. Kula jest stosunkowo ma?a w porównaniu do kr?gli z 10 pinami, a ty masz trzy rundy, aby powali? kr?gle.

Podobne kategorie

街机西游争霸app 青海快3开奖结果今天帮我选个号码 广西十分彩走势图 精准期期一头中特料 吉林11选5任选5 湖北快三走势图―基本 北京赛车是官方彩票吗 北京赛车开奖记录app 东方6十1中奖查询表 广东快乐10分开奖助手下载 江西多乐彩下载安装 河南高频11选5任选二 分分11选5怎么玩 如何读懂股票数据 河南22选5尾数走势图 海南4+1玩法。特殊号码的哪个 中国女篮对日女篮比赛直播