?amig?ówki
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w labirynt! Jest tu a? 40 ró?nych gier Gry w labirynt, na przyk?ad Minecaves 2 & Pacman Classic.?

Czy potrafisz znale?? wyj?cie z tych niesamowitych labiryntów?

Odszukaj wyj?cie w naszej kolekcji bezp?atnych, ambitnych gier labiryntów online! Czy widzisz, w któr? stron? trzeba pój??, ?eby przedosta? si? od wej?cia do wyj?cia? Mamy do zaoferowania ró?ne rodzaje wci?gaj?cych gier labiryntowych, od labiryntów z ?ywop?otu po labirynty lodowe, a tak?e przygody w labiryntach 3D, a? do przera?aj?cych labiryntów pe?nych Minotaurów, zombie i innych potworów. Podró?uj przez kr?te korytarze i szukaj skarbów. Nie zapomnij zabra? d?ugiej nici, pomo?e ci ona znale?? drog? powrotn?!

Poznaj nasze nie?atwe gry labirynty oraz labirynty dla dzieci

Istniej? ró?ne rodzaje labiryntów. Czy wiesz, co sprawia, ?e jeden labirynt ró?ni si? od drugiego? Klasyczny labirynt jest jednoliniowy, to oznacza, ?e zbudowany jest tylko z jednej w?skiej ?cie?ki bez rozga??zień. Graczowi mo?e si? wydawa?, ?e ju? si? zgubi?, ale tak d?ugo, jak b?dzie szed? przed siebie, w końcu znajdzie drog? do centrum. Inne labirynty natomiast maj? rozga??zienia. Oznacza to, ?e ?cie?ka czasami si? rozdziela. Czy wiesz, w które rozga??zienie skr?ci?? Je?eli ?le wybierzesz, to wpadniesz w ?lepy zau?ek. Oho! Lepiej prze?led? swoje kroki i spróbuj ponownie. Czy uda ci si? znale?? wyj?cie od razu, czy te? beznadziejnie si? zagubisz? Wyka? cierpliwo?? i spróbuj zapami?ta?, jak uda?o ci si? doj?? do miejsca, w którym jeste?. W końcu dotrzesz do wyj?cia. Powodzenia!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app