home icon
?amig?ówki
Mahjong
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Mahjong! Jest tu a? 87 ró?nych gier Gry Mahjong, na przyk?ad Mahjong Connect & Mahjongg Alchemy.?

Graj bezp?atnie online w najlepsze gry Mahjong i rozwi?zuj uk?adanki z p?ytek

Gry Mahjong to wci?gaj?ce gry w których uk?ada si? p?ytki, zaprojektowane wed?ug tradycyjnych kamieni z popularnej chińskiej gry Mahjong. Typ gry mahjong, który najcz??ciej znajdziesz na tej stronie, nazywany jest równie? pasjans Mahjong lub pasjans Shanghai, poniewa? w przeciwieństwie do oryginalnych gier sto?owych dla 4 lub 3 graczy, w wersjach skomputeryzowanych gracze graj? samodzielnie. W bezp?atnych grach mahjong zebranych na tej stronie 144 p?ytki s? u?o?one w rozmaite formy, najcz??ciej sk?adaj?ce si? z wielu warstw. Twoim zadaniem jest znalezienie pasuj?cych par i usuni?cie ich z planszy.

Jak uk?ada? pasjanse Mahjong

Przyjrzyj si? uwa?nie le??cej na planszy formie z p?ytek. Zobaczysz wiele p?ytek zawieraj?cych symbole i chińskie znaki. Mo?na je podzieli? na trzy typy: p?ytki proste, p?ytki z wyró?nieniem oraz p?ytki bonusowe. P?ytki proste s? ponumerowane od 1 do 9 i zawieraj? trzy kolory: kropki, bambusy i znaki. P?ytki z wyró?nieniem nie maj? numerowanej sekwencji. Posiadaj? one dwa kolory: cztery strony wiatru i trzy smoki. P?ytki bonusowe przedstawiaj? cztery ró?ne kwiaty oraz cztery pory roku.

Nawet je?eli na pocz?tku gry zauwa?ysz wiele par, mo?esz wybiera? tylko te p?ytki, które maj? wolny przynajmniej jeden d?ugi bok. Nie mo?esz wybiera? p?ytek, które s? w ca?o?ci lub cz??ciowo przykryte innymi p?ytkami. Zdejmuj p?ytki warstwami, znajduj?c do pary te, które mo?esz ruszy?. Ka?da dopasowana para zniknie z planszy. Niektóre gry mahjong daj? wskazówki i pozwalaj? na tasowanie p?ytek, je?eli utkniesz, ale w innych brak mo?liwo?ci ruchu oznacza przegran?. Czy masz zdolno?ci potrzebne do przewidywania i wybierania w?a?ciwych par? Udanej zabawy w naszych ?wietnych grach mahjong 2D i 3D! Mamy bezp?atne gry online z p?ytkami tematycznymi oraz klasyczne pasjanse mahjong, wi?c wybierz, co chcesz!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app 美女捕鱼游戏视频 配资软件 开发一个棋牌游戏多 意甲二十年二十人 场外配资是什么意思 上海一天天彩选四 欢乐棋牌游戏 六台宝典内部资料2020 做股票配资工作怎么样 欢乐棋牌游戏 股票实盘交易大赛 开元棋牌app下载 纳斯达克上市股票查 梦幻国际棋牌官网下载 新纶科技股票行情 星悦内蒙麻将