back to home dude

Moto Traffic

Moto Traffic

o grze Moto Traffic

Moto Traffic to nie?atwa gra motorowa 3D, w której zdobywasz punkty mkn?c tu? obok samochodów osobowych i ci??arówek. ?eby zdoby? punkty, musisz jecha? wystarczaj?co blisko innych pojazdów, ale nie za blisko, ?eby si? nie rozbi?. Jest to bardzo trudne, szczególnie, gdy które? auto zacznie nagle zmienia? pas ruchu w momencie, gdy si? do niego szybko zbli?asz. Mo?esz wybiera? ró?ne tryby gry i ró?ne pi?kne miejsca. Jak daleko dojedziesz zanim wydarzy si? straszny wypadek? ?yczymy udanej zabawy!