back to home dude

Moto Trial Fest 3

Moto Trial Fest 3

o grze Moto Trial Fest 3

Jed? jak prawdziwy mistrz motoru, przejed? t? tras? po ruinach. Jak trzeba, dodawaj dodatkow? pr?dko?? oraz pochylaj si? do przodu i do ty?u, i p?d?!