back to home dude

Moto X3M Pool Party

Moto X3M Pool Party

o grze Moto X3M Pool Party

Moto X3M Pool Party to absolutnie szalona gra motocyklowa, rozgrywaj?ca si? na tle przybrze?nego krajobrazu z wodnymi instalacjami. P?d? motocyklem po trasie i wykonuj sensacyjne akrobacje. Je?eli uda ci si? po drodze wykona? kilka razy salto, to powstrzymasz zegar na par? sekund i osi?gniesz lepszy czas końcowy. Mknij przez tunele, zje?d?alnie, odbijaj si? od parasoli oraz przelatuj nad wszystkimi kolcami i innymi przeszkodami. Czy potrafisz rozegra? wszystkie nie?atwe poziomy? Staraj si? dociera? do kolejnych punktów kontrolnych zanim si? rozbijesz!