back to home dude

Moto X3M Spooky Land

Moto X3M Spooky Land

o grze Moto X3M Spooky Land

W grze pod tytu?em Moto X3M Spooky Land, seria Moto X3M powraca z now? przygod? na Halloween! ?cigaj si? z czasem, próbuj?c przejecha? rozmaite dziwne i przera?aj?ce kaskaderskie trasy. Unikaj ?mierci, zawsze staraj?c si? dotrze? do mety w jak najkrótszym czasie. Czy zdob?dziesz 3 gwiazdki na ka?dym poziomie? U?yj klawiszy strza?ek, aby utrzyma? motor w równowadze i wykonywa? rewelacyjne akrobacje. Straszne trasy wy?cigowe sk?adaj? si? g?ównie z cienkiego lodu i ko?ci, wi?c nie b?dzie ?atwo! Grawitacja nie zawsze dzia?a na twoj? korzy??, ale na szcz??cie amortyzatory w twoim motorze poradz? sobie z ka?dym l?dowaniem. Oczywi?cie tylko wtedy, gdy wyl?dujesz na ko?ach! W ?adnym razie nie pozwól, aby motocykl upad? do góry nogami, bo wtedy wyleci w powietrze razem z kierowc?!