category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w obcego! Jest tu a? 34 ró?nych gier Gry w obcego, na przyk?ad Transmorpher 1 & Lego Hero Factory: Brain Attack.?

Zagraj w ogromn? kolekcj? online gier z kosmitami

W tych grach z kosmitami nie ma w?tpliwo?ci, ?e gatunki pozaziemskie istniej?. W niektórych z tych gier obcy dotarli nawet na Ziemi?! Lataj pojazdami UFO, pomó? sympatycznym ma?ym kosmitom naprawi? ich statek kosmiczny i odnale?? drog? do domu lub zwalczaj wrogie statki kosmiczne w ekscytuj?cej bitwie o losy planety. W niektórych grach jeste? cz?owiekiem, a w wielu innych mo?esz gra? jako kosmita z niesamowitymi mo?liwo?ciami zmiany kszta?tu, zdolno?ci? telekinezy i nie tylko!

Zbadaj kosmos w naszych bezp?atnych grach z kosmitami

Kr??y wiele plotek o tym, ?e kosmici przybyli na Ziemi?, aby porywa? ludzi i przeprowadza? na nich badania. Istniej? opowie?ci o obserwacjach pojazdów UFO, istnieje tak?e teoria spiskowa o obiekcie wojskowym Area 51 oraz o tajemniczym ?lataj?cym spodku”, który podobno rozbi? si? w Roswell. Niezale?nie od tego, czy wierzysz w kosmitów, koncepcja inteligentnych obcych form ?ycia wydaje si? przemawia? do wyobra?ni! Poznaj kosmos w naszych grach symuluj?cych loty kosmiczne. Podró?uj do obcych ?wiatów lub u?yj swojego statku kosmicznego do walki z inwazj? obcych. Po ka?dej rundzie ulepszaj swój statek kosmiczny u?ywaj?c coraz pot??niejszej technologii!

Baw si? graj?c w najlepsze gry o kosmitach dla dzieci na stronach FunnyGames!

W wielu innych naszych grach trzeba pomaga? w powrocie do domu ró?nym sympatycznym ma?ym zielonym ludzikom. Musieli oni awaryjnie l?dowa? na naszej planecie, a ich statek jest zepsuty. Przeszukaj okoliczne tereny, aby zebra? brakuj?ce cz??ci i pomó? kosmitom odbudowa? ich statek w tych zabawnych platformówkach i grach logicznych. Zagraj w te i wiele innych fajnych bezp?atnych gier z kosmitami na stronach FunnyGames! Baw si? dobrze!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app