back to home dude

Operate Now: Brain Surgery

Operate Now: Brain Surgery

o grze Operate Now: Brain Surgery

Jako chirurg b?dziesz dzisiaj zajmowa? si? pacjentem, który musi przej?? operacj? mózgu. Zabierz si? bardzo ostro?nie do pracy, tak ?eby pacjent prze?y? t? trudn? operacj?.