back to home dude

Papa's Cupcakeria

Papa's Cupcakeria

o grze Papa's Cupcakeria

Od niedawna masz w?asn? cukierni? i pierwsi klienci nadci?gaj? masowo. Przyjmuj ró?ne zamówienia i piecz babeczki wed?ug ?yczenia klientów. Im lepiej ci si? udadz?, tym wi?kszy napiwek uzyskasz. Mi?ej zabawy!