back to home dude

Phase 10

Phase 10

o grze Phase 10

Czy uda ci si? przechytrzy? przeciwnika w zabawnej grze karcianej pod tytu?em Phase 10? Przygotuj si? na zupe?nie nowy rodzaj gry w karty! Twoim celem jest pozbycie si? wszystkich kart dzi?ki wykonanym zadaniom, zanim zrobi? to twoi przeciwnicy. Kiedy nadejdzie Twoja kolejka, po prostu wyci?gnij kart? i przeci?gnij j? na pole fazowe. Kliknij potwierdzenie, aby j? tam przypi??. Mo?esz tak?e przeci?ga? karty na zagrane karty przeciwnika, je?eli masz co? do dodania. Ukończ wszystkie fazy, zdob?d? 1-wsze miejsce i najwy?sz? punktacj?, aby uzyska? 3 gwiazdki na ka?dym poziomie! Zadania b?d? stawa?y si? coraz trudniejsze z ka?dym poziomem. Przygotuj si? wi?c do wykorzystanie kilku power-ups!