back to home dude

Podst?pny James

Podst?pny James

o grze Podst?pny James

Pomó? w?amywaczowi Podst?pnemu Jamesowi ukra?? z?ote figurki i zebra? wszystkie cz??ci mapy skarbów. Skradaj si? w taki sposób, ?eby ochroniarze ciebie nie zauwa?yli. Dla odwrócenia ich uwagi mo?esz wy??czy? ?wiat?a i w ciemno?ci po cichutku prze?lizgn?? si? tu? obok nich. Uciekaj przez okr?g?y w?az.