back to home dude

Run 3

Run 3

o grze Run 3

Uciekaj (i skacz) ile si? w nogach! Próbuj ca?y i zdrowy dotrze? do końca, wykorzystuj?c jak najlepiej twoje otoczenie tak, ?eby jak najd?u?ej utrzyma? si? przy ?yciu. Czy uda ci si? rozegra? wszystkie poziomy?