back to home dude

Samochodowe skrzy?owanie

Samochodowe skrzy?owanie

o grze Samochodowe skrzy?owanie

Samochodowe skrzy?owanie to gra w kierowanie ruchem drogowym, w której musisz przyspiesza? niektóre samochody, aby nie dosz?o do wypadków na skrzy?owaniu. Samochodów b?dzie wiele, musisz wi?c szybko klika? w odpowiednie auta. Samochody, które klikniesz rusz? pe?nym gazem!