back to home dude

Saper Deluxe

Saper Deluxe

o grze Saper Deluxe

Zagraj w gr? pod tytu?em Saper Deluxe, to klasyczna strategiczna ?amig?ówka, w której trzeba zidentyfikowa? pola, na których ukryta jest mina, i oznaczy? je flagami. Wybierz rozmiar pola gry i kliknij na jak?? p?ytk?, aby rozpocz?? gr?. Klikaj?c odblokujesz jedno lub wi?cej pól. Liczby na polach wskazuj?, ile min jest ukrytych pod otaczaj?cymi je 8 p?ytkami. Czy potrafisz u?y? tych informacji, aby odkry?, gdzie ukryte s? wszystkie miny? Miny trzeba oznaczy? flagami, aby nie doprowadzi? przez przypadek do eksplozji. Czy znajdziesz wszystkie miny i ca?kowicie odblokujesz plansz?? Kliknij ikonk? z czerwon? flag? u do?u ekranu, aby prze??czy? si? mi?dzy trybem klikania i trybem flagi.