Samochód
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Taksówkarz! Jest tu a? 8 ró?nych gier Gry Taksówkarz, na przyk?ad Sim Taxi 3D & New York Taxi License 3D.?

Zagraj w szybkie bezp?atne gry z taksówkami online i p?d? jak wicher

P?d? przez miasto w naszej kolekcji pe?nych akcji gier z taksówkami. Je?eli potrafisz szybko prowadzi? i masz ogromn? wiedz? o wszystkich ulicach i alejach miasta, wskocz do taksówki i rozpocznij karier? taksówkarza na stronach FunnyGames! Jed? przez miasto i patrz, kto próbuje z?apa? taksówk?. Je?eli trzeba, zawró? i zabierz pasa?erów. Czy znasz najkrótsz? drog? do celu? Sprawd? map? lub jed? pod??aj?c za strza?kami i zawie? klienta na lotnisko, stacj? lub do hotelu. Je?li szybko pokonasz dystans, mo?e dostaniesz du?y napiwek! Mamy dla Ciebie wiele ?wietnych gier z taksówkami, w tym niesamowite przygody z taksówk? 3D!

Baw si? dobrze graj?c w nasze gry z taksówkami i przewie? jak najwi?cej pasa?erów

Taksówki s? powszechnie u?ywane do prywatnych przejazdów i krótkich wycieczek. Przed nowoczesnymi taksówkami istnia?y londyńskie czarne taksówki, a jeszcze wcze?niej doro?ki. By?y to powozy konne, które mo?na by?o wynaj?? do przejechania odleg?o?ci zbyt du?ych do pokonania na piechot?. S?owo ?taksówka” pochodzi z taksometru, ma?ego urz?dzenia elektronicznego, które oblicza koszt przejazdu. Si?d? w fotelu kierowcy i zapnij pasy. Przewie? jak najwi?cej ludzi i zbierz tyle pieni?dzy z op?at za taksówki, aby osi?gn?? cele postawione na ka?dym poziomie. Baw si? dobrze dzi?ki naszej fajnej kolekcji bezp?atnych gier z taksówkami online!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app