Przygodowe
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w ucieczk?! Jest tu a? 89 ró?nych gier Gry w ucieczk?, na przyk?ad Stealing the Diamond & Z?odziej Bob 4: seria 3.?

Do?wiadcz dreszczyku emocji graj?c w najlepsze gry Escape online

Gry escape (gry ucieczki) czasem nazywane s? te? grami w ucieczk? z pomieszczenia. W tej podkategorii strategicznej musisz zrozumie? wszystkie tajemnice i uzbiera? podpowiedzi, które pomog? ci w ucieczce z zamkni?tego pokoju, laboratorium, wi?zienia lub innej zamkni?tej przestrzeni. Spójrz dooko?a i spróbuj u?y? przydatnych narz?dzi takich jak kilofy, drabiny lub cokolwiek tak u?ytecznego jak ?rubokr?t lub pendrive. Szukaj tuneli, okien lub opuszczonych dróg awaryjnych, które mog? stanowi? drog? ucieczki. Gry escape zawieraj? w sobie wiele ró?nych rodzajów, od komicznych zagadek po przera?aj?ce historie rodem z horrorów pe?ne niespodziewanych i strasznych momentów.

Znajd? drog? ucieczki w naszej kolekcji niesamowitych gier Escape pe?nych tajemnic

Jeste? zamkni?ty gdzie?, sk?d nie mo?esz si? wydosta?. W tych wska?-i-kliknij przygodach ucieczki b?dziesz musia? mie? oczy szeroko otwarte na podpowiedzi i narz?dzia. Je?li b?dziesz mia? szcz??cie, mo?esz znale?? co?, co pomo?e ci usun?? zawiasy albo by? mo?e uda ci si? znale?? jaki? zszywacz i ta?m? klej?c?, które pomog? ci wydosta? si? z pokoju. Je?eli zauwa?ysz jakie? symbole albo numery nabazgrane na ?cianach lub kartkach, zapami?taj je! Takie podpowiedzi mog? przyda? si? pó?niej.

Graj tylko w najlepsze gry za darmo w sieci na FunnyGames!

Mamy mnóstwo zabawnych gier Escape, w które mo?esz gra?, je?eli chcesz zrelaksowa? si? od codziennego stresu poprzez ?wietne gry Escape z zagadkami. Je?eli uwielbiasz straszne filmy, b?dziesz móg? si? te? nie?le nastraszy? graj?c w dowoln? z naszych gier Escape w przera?aj?cym pokoju. Dokonaj wspania?ej ucieczki ze szponów ?mierci podczas próby wdarcia si? do nawiedzonego domu, opuszczonych stacji kosmicznych, z?owrogich laboratorium naukowych, strasznych piwnic i innych. Czy potrafisz znie?? presj?? Ucieczka b?dzie wymaga? ca?ej twojej pomys?owo?ci!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app