back to home dude

Virtual Closed Rhinoplasty

Virtual Closed Rhinoplasty

o grze Virtual Closed Rhinoplasty

Praca chirurga plastycznego nie jest ?atwa. Pacjenci oczekuj?, ?e stan? si? po zabiegu pi?kniejsi, wi?c praca ta jest bardzo stresuj?ca. Aby do?wiadczy? jak to jest by? chirurgiem plastycznym, mo?esz w tej grze dokona? korekcji nosa. Postaraj si? najlepiej jak potrafisz i stwórz najpi?kniejszy hollywoodzki nos.