back to home dude

Walizka Patyczaka

Walizka Patyczaka

o grze Walizka Patyczaka

Walizka Patyczaka, to fajna gra polegaj?ca na uciekaniu i wymijaniu przeszkód, w której musisz biega? mi?dzy spadaj?cymi bombami i odbijaj?cymi si? minami. Czy potrafisz wymin?? wszystkie rakiety, równocze?nie ?api?c monety i diamenty? Im d?u?ej b?dziesz gra?, tym wi?cej bomb si? pojawi. Uwa?aj, bo pojawi? si? te? oznaczone na ?ó?to bomby z monetami oraz oznaczone na niebiesko bomby z diamentami, które mog? zniszczy? twojego Patyczaka. Gdy pasek zasilania b?dzie pe?ny, u?yj metalowej walizki, aby ochroni? g?ow? i zbierz wystarczaj?c? ilo?? monet, aby móc odblokowa? rozmaite inne ?mieszne postacie Patyczaka.