back to home dude

Wheely 4: Time Travel

Wheely 4: Time Travel

o grze Wheely 4: Time Travel

Tym razem Wheely podró?uje w czasie! Twoim zadaniem jest rozwi?za? ka?d? zagadk?, aby móc przej?? na nast?pny poziom. Czy uda ci si? zdoby? na ka?dym poziomie po trzy gwiazdki?