back to home dude

Wheely 6: Fairytale

Wheely 6: Fairytale

o grze Wheely 6: Fairytale

Auto Wheely wybiera si? na randk?? Na randk?? No pewnie! Wszystko uk?ada si? wspaniale, a? do momentu, gdy jego przyjació?ka zosta?a porwana. I co teraz? Wheely j? uratuje, oczywi?cie! Ale sam tego nie dokona. Potrzebuje twojej pomocy, aby móc porusza? si? do przodu i rozwi?za? wszystkie zagadki. Czy zechcesz mu pomóc?