back to home dude

X Trial Racing: Górska przygoda

X Trial Racing: Górska przygoda

o grze X Trial Racing: Górska przygoda

X Trial Racing: Górska przygoda to wersja próbna nie?atwej gry, w której musisz poprowadzi? motor po trasie pe?nej ruchomych belek i platform. Staraj si? zawsze dobrze wyl?dowa?, bo inaczej b?dzie koniec! Nie mo?esz te? za bardzo si? rozp?dza?, bo droga pe?na jest ruchomych cz??ci i nisko zawieszonych obiektów, które musisz wymija?. Je?eli twój motokrosowy bohater trafi w nie g?ow?, to b?dzie po zabawie! Przyjrzyj si? trasie na pocz?tku gry i spróbuj przejecha? ka?d? skoczni? z odpowiedni? pr?dko?ci?.