Samochód
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry z ci??arówkami! Jest tu a? 32 ró?nych gier Gry z ci??arówkami, na przyk?ad Truck Loader 1 & Wy?cigi wielkich Monsterów.?

Zagraj w najlepsze bezp?atne gry online z ci??arówkami na stronach FunnyGames

Poprowad? najwi?ksze i najmocniejsze ci??arówki z naszej rozrywkowej kolekcji gier samochodowych. Samochody ci??arowe s? zaprojektowane do transportu wszelkiego rodzaju ?adunków, za?aduj wi?c wszystko do ci??arówki i wsi?d? do kabiny kierowcy. Od poci?gów drogowych i 18-ko?owych ci??arówek z naczepami po gigantyczne monster trucki - znajdziesz je wszystkie w katalogu na tej stronie. Wybierz swoje ulubione pot??ne pojazdy i naprzód!

Dostarczaj bezpiecznie ?adunki w naszych grach wy?cigowych z ci??arówkami

Gdy wszystkie ci??kie skrzynie zostan? ju? umieszczone w ci??arówce, mo?esz rusza? w drog?. W niektórych naszych przygodach z ci??arówkami trzeba p?dzi? po ruchliwej autostradzie. Uwa?aj, ?eby nie spowodowa? ?adnego wypadku drogowego oraz ?eby nie zabrak?o ci paliwa. W innych grach trzeba dostarczy? ?adunek do odleg?ych obszarów na wzgórzach lub w lesie. Taki teren poza drog? jest bardzo trudny. Uwa?aj, ?eby ci??arówka si? przewróci?a! Je?li ?adunek wypadnie z ci??arówki, nie b?dzie wokó? d?wigów ani wózków wid?owych, aby za?adowa? wszystko z powrotem do wn?trza lub na platform?. Prowadz?c ostro?nie i kupuj?c ulepszenia dla twojej ci??arówki, b?dziesz w stanie ukończy? ka?d? tras? bez wypadków.

Baw si? fascynuj?cymi grami z ci??arówkami w wielu ró?nych rodzajach!

Natomiast w naszych grach z monster truckami chodzi w?a?nie o wypadki i wybuchy! ?cigaj si? przez aren? pe?n? przeszkód i niszcz pojazdy, które przetn? ci drog?. Wytrzyma?e zawieszenie i wytrzyma?e podwozie z ram? rurow? dadz? sobie rad? ze wszystkim! No… prawie wszystkim. Je?eli ci si? nie powiedzie, to spróbuj jedn? z naszych gier holowniczych, w których celem jest odholowanie uszkodzonych pojazdów. Albo mo?esz te? prowadzi? karetki lub ci??arówki z silnikiem wysokopr??nym i inne. Przejrzyj nasz zbiór gier z ci??arówkami i znajd? swoje nowe ulubione gry!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app