Dla dziewczyn
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry z niemowl?tami! Jest tu a? 39 ró?nych gier Gry z niemowl?tami, na przyk?ad Kindergarten & Baby Hazel Goes Sick.?

Graj w nasze bezp?atne gry z niemowl?tami i stań si? najlepsz? opiek? do dzieci!

Dzi?ki naszej kolekcji gier z niemowl?tami mo?esz dowiedzie? si?, jak to jest dba? o s?odkie maleństwo. Cho? wygl?daj? absolutnie uroczo, malutkie dzieci wcale nie s? samym s?ońcem i s?odycz?. Wytrzymanie p?aczu, niezgrabnego jedzenia i niewiarygodnie brudnych pieluch, to równie? cz??? opieki nad ma?ym dzieckiem! Czy pomo?esz mamusiom i tatusiom w tych grach poradzi? sobie z odpowiedzialn? opiek? nad dzie?mi i przyczynisz si? do zadbania o ich ma?e dzieci i noworodki.

Ciesz si? zabawnymi grami z niemowl?tami, dla dziewczynek i ch?opców

Niemowl?ta nie mog? o siebie zadba?, a ma?e dzieci równie? potrzebuj? czujnego oka opiekunki lub opiekuna, aby móc unikn?? niebezpieczeństw. Czy podejmiesz wyzwanie opieki nad niemowl?tami? Pomó? mamom i tatusiom zadba? o ich ma?ych synków i córeczki. Wyk?p dzieci i ostro?nie umyj ich delikatne w?osy specjalnym szamponem dla dzieci. Daj dziecku par? zabawek do k?pieli, aby zaj?? jego uwag?. Po wytarciu dziecka suchym mi?kkim r?cznikiem nadszed? czas, aby za?o?y? mu czyst? pieluch?. I nast?pnie ubra? je w naj?liczniejsze ubranka dla niemowl?t. Zabierz te? malucha do ??obka, gdzie mo?e si? troch? pobawi?. A ty, w mi?dzyczasie, mo?esz przygotowa? co? do jedzenia. Niemowl?ta robi? du?y ba?agan przy jedzeniu, ale wa?ne jest, aby karmi? je jak najlepiej, aby mog?y wyrosn?? na du?e i zdrowe dzieci. Po d?u?szym czasie zabawy dziecko zacznie zasypia?. Czas wi?c do ?ó?eczka (a dla ciebie troch? ciszy i spokoju). U?ó? niemowl? w ?ó?eczku tak, aby mi?kkie kocyki utrzyma?y ciep?o. No i popatrz! Brawo, super nianiu!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app