Dla dziewczyn
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry ze zwierz?tami! Jest tu a? 195 ró?nych gier Gry ze zwierz?tami, na przyk?ad Butterfly Kyodai & BooniePlanet.?

Kolekcjonuj pi?kne zwierz?ta w naszym zbiorze bezp?atnych gier online ze zwierz?tami

Na stronach FunnyGames mo?esz zagra? w gry z pi?knej kolekcji gier ze zwierz?tami. W tych grach mo?esz uzbiera? wszystkie ?liczne zwierzaki, o których marzysz. Zatroszcz si? o swoje zwierz?ta, naucz je sztuczek, ubieraj je w urocze stroje lub te? otwórz schronisko dla zwierz?t. Jest tu tak wiele gier i tyle ró?nych zwierz?t do wyboru! Mamy w tej kolekcji i zwierz?ta domowe, takie jak koty, psy i króliki, i ró?ne egzotyczne dzikie zwierz?ta, takie jak lwy, tygrysy, krokodyle i ?yrafy. Je?eli lubisz zwierz?ta, to ta strona z grami jest dla Ciebie!

Zostań weterynarzem w naszych bezp?atnych grach online po?wi?conych piel?gnacji zwierz?t

Chcesz zosta? weterynarzem, kiedy doro?niesz? W naszych grach ze zwierz?tami mo?esz dowiedzie? si?, jak to jest prowadzi? w?asn? klinik? dla zwierz?t. Zadbaj o konie, koci?ta, szczeni?ta, ptaki i inne zwierz?ta. Daj im lekarstwa i opatrz rany, je?eli s? skaleczone. Mo?esz umy? i wyczesa? ich futro, ?eby je oczy?ci? i sprawi?, by wygl?da?y puszy?cie. Gdy stan zdrowia wszystkich zwierz?t ju? si? polepszy, wtedy mo?esz wybra? im ró?nego rodzaju pi?kne akcesoria dla zwierz?t!

Gry Sims ze zwierz?tami oraz Farma ze zwierz?tami

Mamy te? ?wietn? kolekcj? gier symulacyjnych 3D ze zwierz?tami, w których mo?esz do?wiadczy?, jak to jest w?drowa? po lasach i równinach jako tygrys, lis i wiele innych gatunków du?ych i ma?ych zwierz?t. Kolekcjonuj zwierz?ta na farmie lub zarz?dzaj w?asnymi stajniami pe?nymi wspania?ych koni. Jakie jest twoje ulubione zwierz?? Przejrzyj nasz? kolekcj?, na pewno znajdziesz tu gry dla siebie!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app