Samochód
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Wy?cigi! Jest tu a? 278 ró?nych gier Gry Wy?cigi, na przyk?ad Happy Wheels & Wheely 3.?

Niesamowity gry wy?cigowe online za darmo

Do??cz do najbardziej intensywnych wy?cigów samochodowych i innych rajdowych wy?cigów sportowych z naszej niesamowitej kolekcji gier wy?cigowych online. Od szalonych wy?cigów gokartowych, po gardz?ce ?mierci? próbne wy?cigi na czas. Od przyspieszaj?cych taksówek po trójwymiarowe wy?cigi poza tras? i gry Formu?y 1, FunnyGames ma to wszystko. Mamy super wybór gier ze skokami wyczynowymi, wy?cigami motocyklowymi, oraz testowaniem du?ych ci??arówek i potwornych samochodów. Mamy te? zawody szybkich ?ódek, wy?cigi konne i zawody BMX. Jednak nasze najbardziej popularne gry ze wszystkich to przygody z wy?cigami samochodowymi. Niewa?ne, czy szukasz gier z samochodami NASCAR, wy?cigów motorowych Grand Prix, czy mo?e nocnych wy?cigów z przeszkodami, wszystkie je znajdziesz tutaj, pod linkiem FunnyGames!

Rodzaje gier z wy?cigami samochodowymi

Od czasów wynalezienia samochodów ludzie organizowali wy?cigi pojazdów. Na pocz?tku, kiedy samochód by? zupe?nie nowym wynalazkiem, wy?cigi samochodowe by?o g?ownie po to, aby udowodni?, ?e pojazd by? szybki, praktyczny i bezpieczny do u?ytku. Nie by?a to kwestia przejechania jakiego? dystansu jako pierwsza osoba, lecz raczej zademonstrowanie, ?e samochód by? w stanie dotrze? do linii. Najwcze?niejsze samochody wygl?da?y bardziej jak zmotoryzowane powozy ni? dzisiejsze nowoczesne pojazdy, które widzimy teraz na co dzień. Pó?niej, gdy samochody sta?y si? bardziej godnym zaufania ?rodkiem transportu, cel wy?cigów samochodowych zmieni? si? umo?liwiaj?c producentom pokazania wytrzyma?o?ci i si?y silników. Oko?o lat 1930-tych marki zacz??y tworzy? samochody specjalnie do zawodów samochodów wy?cigowych. Od tego czasu wy?cigi pojazdów dziel? si? na ró?ne kategorie, które odró?niaj? pomi?dzy samochodami spe?niaj?cymi wymogi jazdy po publicznych drogach, specjalnie przystosowanymi prototypami, samochodami sportowymi i zaawansowanymi technologicznie modelami wy?cigów Formu?y. Wybierz typ samochodu, który lubisz najbardziej i sam do?wiadcz dreszczyku emocji!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app