Reklama

Dlaczego warto og?asza? si? na stronach Funnygames?


Funnygames jest jednym z najwi?kszych serwisów rozrywkowych w Niderlandach i zawiera ponad 15000 gier rozegranych setki milionów razy.

Ogólno?wiatowy zasi?g


Funnygames jest serwisem t?umaczonym na ponad 35 j?zyków i dociera do setek tysi?cy lojalnych u?ytkowników na ca?ym ?wiecie, z których powraca ?rednio ponad 70%, a miesi?czna liczba wy?wietleń przekracza 300 milionów.

Unikalne rozwi?zania odpowiadaj?ce Twoim potrzebom


Mo?emy tworzy? unikalne kampanie dla najlepszych reklamodawców aby skuteczniej dociera? do po??danej grupy docelowej, a tym samym pomóc w osi?gni?ciu po??danych celów kampanii.

Skontaktuj si? z nami [email protected]
街机西游争霸app